Chính sách đổi trả hàng

1. Thời gian tiếp nhận yêu cầu đổi trả
Sau khi nhận được hàng trong vòng 7 ngày khách hàng có quyền yêu cầu thực hiện đổi trả. Sau thời gian này chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu đổi trả. Việc căn cứ đổi trả theo ghi chú của nhân viên giao hàng hoặc dấu của bưu điện

2. Thời gian xử lý yêu cầu đổi trả
Sau khi khách hàng thông báo với saffronchuan về việc yêu cầu đổi trả. Trong vòng 3-5 ngày, khách hàng vui lòng gửi trả gói hàng về địa chỉ theo hướng dẫn và tiền chênh lệch (Nếu có). Sau thời gian này chúng tôi chưa nhận được sản phẩm thì yêu cầu đổi trả bị huỷ bỏ.

SaffronChuan sẽ gửi lại gói hàng hoặc hoàn tiền trong vòng 2-3 ngày làm việc khi nhận được gói hàng hoàn trả.

3. Điều kiện đổi trả

  • Sản phẩm còn nguyên vẹn
  • Sản phẩm còn nguyên các phụ kiện, tặng phẩm, phêú bảo hành (Nếu có)
  • Sản phẩm không thuộc danh mục đổi trả
  • Sản phẩm bị dơ bẩn, hỏng hóc

4. Hình thức thanh toán tiền
Việc hoàn tiền sẽ thông qua tài khoản ngân hàng. Thời gian hoàn tiền từ 5-7 ngày làm việc. Thủ tục bên phía ngân hàng có thể mất 1-2 ngày. Riêng đối với các thẻ thanh toán quốc tế tài khoản thẻ của khách hàng sẽ nhận được theo lần sao kê tiếp theo (Thời gian dự kiến 30 ngày)

0934286086